Moscow International Workshop ACM ICPC 2016, hosted by MIPT.

 

Match Score:
Northern
34
4441:00
:
19
2081:00
Kazakhstan

Day 4: LiJie Chen Contest 1

Last success: 04:54:03, SPb AU: Bandity (Stepanov, Zhidkov, Zuev), problem I
Last Submit: 04:58:44, Kazakh-British TU 3 (Zhussupov, Toremuratuly, Mussinov), problem B

PlaceTeam nameA
2/2
B
7/20
C
2/7
D
2/3
E
2/4
F
3/7
G
8/12
H
8/12
I
4/5
J
7/8
K
8/21
TotalTimeDirtSE
1.
Spb SU: Base (Yershov, Pyshkin, Sayranov)
+
3:45
+1
1:00
+
2:54
+
2:06
+
1:35
+
1:04
+
0:14
+
0:16
+
3:15
+
1:15
+
1:44
1111688%0.40
2.
SPb ITMO University 1 (Belonogov, Zban, Smykalov)
+
4:47
+1
0:36
-2
4:56
+
2:15
+2
3:19
+
1:12
+1
0:16
+
0:20
+
4:26
+
1:16
+
0:47
10123428%0.36
3.
SPb AU: Bandity (Stepanov, Zhidkov, Zuev)
-
+3
3:56
-
-
-
+
4:48
+
0:16
+
0:13
+1
4:55
+1
4:05
+7
3:43
7155663%0.20
4.
SPb AU: Generation Z (Smirnov, Bogomolov, Podguzov)
-
+
0:51
-
-
-
-4
4:58
+
0:06
+
0:13
+
4:28
+
0:49
+1
1:16
648314%0.12
5.
Kazakh-British TU 1 (Nurmash, Amanov, Aman)
-
+1
0:38
+3
4:06
-
-
-
+2
0:20
+
0:06
-
+
1:03
+
1:26
657950%0.17
6.
Kazakh-British TU 2 (Akhanov, Bolatbekov, Amanov)
-
+2
1:31
-
-
-
-
+1
0:23
+
0:22
-
+
2:55
+1
2:02
551344%0.05
7.
Kazakh-British TU 3 (Zhussupov, Toremuratuly, Mussinov)
-
-2
4:59
-
-1
3:17
-
-
+
0:41
+4
0:47
-
+
1:53
+4
1:08
442966%0.03
8.
Kazakh-British TU 0 (Mussayev)
-
+3
3:42
-
-
-
-
+
0:15
+
0:22
-
-
+
4:01
456042%0.03
Submits sent:220734712125821101
Accepted:2
(100%)
7
(35%)
2
(28%)
2
(66%)
2
(50%)
3
(42%)
8
(66%)
8
(66%)
4
(80%)
7
(87%)
8
(38%)
53
(52%)
Dirt:0
(0%)
11
(61%)
3
(60%)
0
(0%)
2
(50%)
0
(0%)
4
(33%)
4
(33%)
1
(20%)
1
(12%)
13
(61%)
39
(42%)