Moscow International Workshop ACM ICPC 2016, hosted by MIPT.

 

Match Score:
SWERC
13
2453:00
:
8
1604:00
Southern.B

Day 8: AMPPZ 2016

Last success: 04:58:26, UPC 3 (Massachs, Milesi, Ortega), problem A
Last Submit: 04:59:59, UPC 2 (Gonzalo, Jimenez, Orriols), problem G

PlaceTeam nameA
4/19
B
0/0
C
6/21
D
0/0
E
0/6
F
0/0
G
2/17
H
0/0
I
2/7
J
1/8
K
6/17
L
0/0
TotalTimeDirtSE
1.
UPC 2 (Gonzalo, Jimenez, Orriols)
+1
3:33
-
+1
1:57
-
-
-
-2
5:00
-
+2
4:09
+1
2:52
+
0:39
-
589050%0.37
2.
UPC 3 (Massachs, Milesi, Ortega)
+8
4:59
-
+
1:24
-
-
-
+3
2:06
-
+3
3:07
-
+2
1:13
-
5108976%0.33
3.
Kazan FU (Zhumaniyozov, Azimov, Balakirev)
+1
3:31
-
+3
2:25
-
-
-
+
4:42
-
-
-
+2
0:27
-
478560%0.25
4.
UPC 1 (Martinez, Torres, Folch)
+2
3:23
-
+1
2:23
-
-6
3:37
-
-1
4:41
-
-
-6
4:57
+
1:08
-
347450%0.11
5.
Saratov SU: Pringles (Petrov, Androsov, Piklyaev)
-3
5:00
-
+
2:09
-
-
-
-7
4:32
-
-
-
+1
0:20
-
216933%0.00
6.
Voronezh SU (Dushkin, Kolesov, Nogikh)
-
-
+10
2:43
-
-
-
-2
2:03
-
-
-
+6
2:47
-
265088%0.00
Submits sent:190210601707817095
Accepted:4
(21%)
0
(0%)
6
(28%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(11%)
0
(0%)
2
(28%)
1
(12%)
6
(35%)
0
(0%)
21
(22%)
Dirt:12
(75%)
0
(0%)
15
(71%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
3
(60%)
0
(0%)
5
(71%)
1
(50%)
11
(64%)
0
(0%)
47
(69%)